Termografering

Termografi – termografering af el-tavler

El-Hjørnet ApS udfører termografi af el-tavler for alle erhverv og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Vores termografer kører ud fra hovedafdelingen i Egtved til kunder i bl.a. Vejle, Kolding, Fredericia og Billund – hele Trekantområdet. Hos El-Hjørnet får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne. Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

 

Kontakt på mail@el-hjornet.dk eller ring til os på 7555 3565 og få et uforpligtende tilbud.

 

El-Hjørnet ApS er godkendt til el-termografering af DBI, og vores termografer overholder DBI’s krav til personcertificering. Derfor er du med garanti i de bedste hænder hos os.

Installationens tilstand med el-termografi

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationers tilstand. Termograferingen foregår med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, der omsættes til temperaturforskelle – på den måde kan vi synliggøre om der er overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Forebyg med termografi

For et landbrug, vil termografering for eksempel give sikkerhed for, om malke-, korntørrings, ventilations – og markvandingsanlæg er intakte. Mens termografi i en produktionsvirksomhed kan fortælle, om el-tavlerne er på overarbejde og kan medføre alvorlige driftsstop. Og i værste tilfælde kortslutter og udvikler brand i el-tavlen.

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer – med el-termografi har vi mulighed for at forebygge i tide.

Vi anbefaler produktionsvirksomheder termografering 1 gang om året. Vi anbefaler landbrug at få termograferet el-tavler hvert andet år. I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år.

Her listes nogle af de el-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

  • Elektriske maskiner og anlæg
  • Strømskinner
  • Elmotorer
  • Koblingsudstyr og afbrydere
  • Frekvensomformere
  • Stationer til opladning
  • Transformere
  • Termografering, landbrug

 

Vi termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder i hele Trekantsområdet, Egtved, Kolding, Vejle og Fredericia.

Når vi hos El-Hjørnet termograferer et landbrug, sikrer vi at alle anlæg, maskiner og elinstallationer er i optimal stand.

El-Hjørnet er medlem af TS-gruppen, og derigennem har vi et landsdækkende samarbejde med flere forsikringsselskaber, som har øget fokus på el-sikkerhed – især hos landbrug. Det koster både ejer og forsikringsselskab dyrt, hvis en landbrugsproduktion brænder ned, eller hvis driften stoppes pga. skader på el-komponenter. Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

Dokumentation og rapport

Hvis termografen opdager kritiske fejl eller skader, der kan have alvorlige konsekvenser, vil du blive informeret herom, så der kan tages affære øjeblikkeligt.

Herefter laves en skriftlig rapport, som udarbejdes efter de gældende krav, der stilles af DBI. Termografen gennemgår rapporten med dig efterfølgende.

Efter termografering sørger vi for den rette dokumentation og termograferingsrapport til dit forsikringsselskab.

 

 

Forsikringskrav

Her kan du se, hvordan en virksomhed klassificeres af et forsikringsselskab*.

Det er belastningen på el-tavler, der opdeler niveauerne:

 

 Virksomhedstype

 Termograferingsinterval

 Lav belastning:

Kontormiljøer, skoler og etageejendomme

Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering. Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.

 Mellem belastning:

Almindelig industri, butikker/ detailforretninger, butikscentre, håndværks-virksomheder, idrætshaller og fritidscentre.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.Dit forsikringsselskab vil næsten garanteret give dig mere attraktive vilkår, hvis du har en fast årlig aftale med os.

 Høj belastning:

Landbrug, sværindustri, store produktionsvirksomheder, slagterier, grovvarevirksomheder og medicinalfirmaer.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt. Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt – så du får de bedste forsikringsvilkår.

 

Generelt vil langt de fleste forsikringsselskaber, give mere attraktive vilkår for de virksomheder, der gør en indsats for at sikre sig selv. Investerer du i årlig termografering, vil det investerede tjene sig selv – eller en god del af det – hjem, fordi du derved får bedre vilkår hos dit forsikringsselskab. Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

El-hjørnet er certificeret termograf – din garanti for kvalitetsarbejde. Alle vores termografer er certificerede efter DBI’s regler og krav.

Kontakt os på mail@el-hjornet.dk eller ring til os på 7555 3565.

Der er en lang række krav der skal indfris for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk

*Kilde: www.forsikringogpension.dk

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

4 + 14 =

Find os

Aftensang 24
6040 Egtved
mail@el-hjornet.dk
Tlf. 75 55 35 65

Bavnehøj 215
6040 Egtved
mail@el-hjornet.dk
Tlf.: 75 55 35 65