Nød- og panikbelysning

Nødbelysning – hjælp folk med at finde flugtveje

Nødbelysning er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning og dels af panikbelysning. Nødbelysning er også belysning af højrisikozoner i sportshaller, industrivirksomheder og fx forsamlingshuse. Reservebelysning er den del af en nødbelysning, så normale aktiviteter kan fortsætte.​

Krav til nødbelysningen er, at det skal kunne fungere med den krævede belysningsstyrke i 30 minutter.

Kontakt EL-Hjørnet i Egtved på ☎️ 75 55 35 65 og få vejledning om nødbelysning og et uforpligtende tilbud på nødbelysning.

 

Nødbelysning skilt Egtved

Panikbelysning

Formålet med panikbelysning er at mindske risikoen for at folk går i panik i tilfælde af strømsvigt. Den skal også sikre, at man kan nå frem til et sted, hvor der er en flugtvej.

Panikbelysningen skal ved strømsvigt tænde og give en minimum belysning i mindst 1 time.

Flugtvejs- og panikbelysning bør være der i så lang tid det tager at evakuere bygningen. Derfor er det vigtigt, at flugtvejs- og panikbelysningen automatisk går i gang lige efter et strømsvigt, så en evakuering sker ad belyste områder og flugtveje.

 

Ejeren er ansvarlig for sikkerhedsbelysning!

Det er ejeren, der er ansvarlig for, at nødbelysningen er virker korrekt. Elektrisk materiel skal monteres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med anvisninger af sikkerhedsmæssig betydning. 

Elektriske installationer i forsamlingslokaler skal efterses hvert andet år af en autoriseret el-installatør og eftersynet skal sikre, at el-installationerne er forsvarlige, så der ikke opstår brande og el-ulykker. Nød- og panikbelysningen skal fungere, så tragiske ulykker kan undgås.

Lad El-Hjørnet gennemgå dine bygningers panik- og nødbelysning, så du er helt sikker på at alt virker optimalt – kontakt os på 📞75 55 35 65

 

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

10 + 4 =

Find os

Aftensang 24
6040 Egtved
mail@el-hjornet.dk
Tlf. 75 55 35 65

Bavnehøj 215
6040 Egtved
mail@el-hjornet.dk
Tlf.: 75 55 35 65