Tiltag ifbm med coronavirus

Sådan sikrer El-Hjørnet vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

 • Vi undgår håndtryk og nærkontakt – Men hilser med et smil.
 • Vi holder mest mulig afstand til kollegaer og kunder.
 • Vi spørger ind til, om kunderne på nogen måde har været i risikozonen for smitte.
 • Medbringer vi PC-udstyr, tastatur eller måleinstrumenter hos kunden, sørger vi for en grundig rengøring af disse.
 • Vi undgår unødvendig kontakt på kontoret, værksted, lager osv.
 • På vores kontorer er medarbejderne opdelt i zoner, så vi mindsker risikoen for at for mange medarbejder bliver smittet eller syge på samme tid. Ligeledes arbejder vores medarbejdere hjemmefra i det omfang, det er muligt.
 • Håndbetjent udstyr på kontoret rengøres dagligt (f.eks. tastatur, dørhåndtag mm.)
 • Medarbejdere med vekslende arbejdspladser rengør arbejdsstationen (mus og tastatur) med desinfektionsvæske.
 • Vi har håndsprit i servicevognene og det er tilgængeligt på hele virksomheden.
 • Vi låner ikke vores mobiltelefoner og værktøj ud til hinanden uden det er rengjort.
 • Vi fortrækker telefonmøder frem for personlige møder, og undgår større forsamlinger.

 

Hvis en medarbejder bliver syg

Ved mistanke om smitte eller hvis en medarbejder bliver syg, kontaktes kontoret, for at mindste spredningen. De kunder som kunne have været i kontakt med medarbejderen, bliver herefter kontaktet og informeret om tilfældet.

Hvis I som kunde bliver syg, efter vi har været hos jer

Da vi kommer i mange virksomheder og private hjem, håber vi, at I vil informere os straks, hvis I bliver erklæret smittet af Coronavirussen, så vi undgår at bringe smitten videre.

Dette er en dynamisk liste og El-Hjørnet optimerer løbende de nye tiltag og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger fuldt ud.

Alle medarbejdere er informeret og har fået tilsendt overstående retningslinjer.